بازدید دانشجویان دانشگاه ارومیه از این واحد صنعتی

آگهی دعوت به همکاری و اعطای نمایندگی شرکت لوله و پروفیل سرداش
آگهی دعوت به همکاری و اعطای نمایندگی شرکت لوله و پروفیل سرداش
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
لوله و پروفیل
نمای کارخانه و بخش اداری
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

بازدید دانشجویان دانشگاه ارومیه از این واحد صنعتی

بازدید دانشجویان دانشگاه ارومیه از کارخانه لوله و پروفیل سرداش

پاسخ دهید