تاریخچه

شرکت سرداش در سال 1391 و با شماره ثبت 1353 در اداره ثبت استان آذربایجان غربی ثبت شد و از آن تاریخ فعالیتهای ساختمانی و تولیدی زیادی داشته و در زمینه سوله سازی – ساختمان سازی – تولید انواع پروفیلهای فلزی شامل قوطی و لوله و Z و ورقهای پوششی فعالیت نموده است.


این شرکت در سال 1396 به مدیریت جدید واگذار گردید و توسعه تولید پروفیلهای فلزی و لوله و Z را ادامه داده و در کارنامه خود بیش از 25 سال سابقه تولید – انبوه سازی – مدیریت را دارند.

شرکت سرداش در آینده ی نزدیک نسبت به ایجاد خط تولید قطعات پیش ساخته و طراحی و اجرای ساختمانهای پیش ساخته در کنار تولیدات فوق اقدام خواهد نمود.