نمای کارخانه و بخش اداری

بازدید دانشجویان دانشگاه ارومیه از این واحد صنعتی
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
قیمت انواع لوله و پروفیل
نمای بخشی از سالن تولید
شهریور ۲۷, ۱۳۹۷

نمای کارخانه و بخش اداری

لوله و پروفیل

لوله و پروفیل

کارخانه لوله و پروفیل سرداش

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.